Symbol PF Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do AS PF JU na období 2021–2024

Zaměstnanecká komora

Příjmení Jméno Titul Katedra
Bago Gustav PaedDr., Ph.D. KTVS
Bahenský Petr PhDr., Ph.D. KTVS
Blažek Vojtěch Mgr. KGE
Černý Pavel Mgr., Ph.D. KAFT
Dobiáš Václav Mgr., Ph.D. KIN
Dvořák Petr PhDr., Ph.D. KAJ
Dvořáková Kateřina Mgr., Ph.D. KAJ
Faltová Martina Mgr. KPEG
Hanáček Vladimír PhDr., Ph.D. KSV
Hašek Roman Mgr., Ph.D. KMA
Horyna Martin doc. PhDr., Ph.D. KHV
Hrubešová Marika RNDr., Ph.D. KMA
Hynek Jan Mgr. KPSY
Laibrt Lukáš Mgr. KPEG
Najmonová Marie Mgr., Ph.D. KPEP
Nohavová Alena doc. Mgr., Ph.D. KPSY
Nosková Milena PhDr., Ph.D. KSJL
Pecka Zdeněk Dr. Phil. KNJ
Plachá Veronika Mgr., Ph.D. KPEP
Rokos Lukáš Mgr., Ph.D. KBI
Schacherl Martin doc. PhDr., Ph.D. KSJL
Tlustý Tomáš Mgr., Ph.D. KTVS
Vácha Zbyněk Mgr., Ph.D. KBI
Vochozka Vladimír Mgr., Ph.D. KAFT
Žlábková Iva PhDr., Ph.D. KPEG

 

Studentská komora

Příjmení Jméno Titul Aprobace
Bierlová Tereza   2.r.bak HV-Př
Hladíková Barbora   2.r.bak Č-SV
Hořejšová Petra Mgr. dokt. KPSY
Houdková Klára   2.r.bak Č-A
Klofáč Patrik Mgr., ICTV 4.r. dokt. KIN
Sosna Tomáš Mgr. dokt. KAFT
Staněk Jakub Mgr. dokt. KPSY
Váňa Jan   2.r. BTV-1
Wegenkittlová Pavla Mgr. dokt. KAFT