Symbol PF Prohlášení VOS

Vysokoškolský odborový svaz považuje bezplatné jízdné za užitečný krok vlády směrem k potřebným skupinám obyvatel. Je neefektivní pečovat o síť škol, pokud si lidé nemohou dovolit do nich cestovat. Cílem se ale zároveň nemá stát ani bezplatná jízda za nekvalitním vzděláním. Proto žádáme Vládu České republiky, aby přehodnotila svůj záměr použít na uhrazení jízdného 400 milionů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mohou být účelněji využity pro potřebné oblasti uvnitř resortu.

Jakékoli škrty ve školství jsou v rozporu s veřejným zájmem, dlouhodobými požadavky odborů ale i s programovým prohlášením vlády. Nejen, že tyto peníze budou ve školství chybět, ale ještě navíc se jedná pouze o nekoncepční jednorázové pokrytí, které v žádném případě nemůže zajistit financování jízdného v dalších letech.