PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Opatření děkana

Opatření děkana 2015

č. 1/2015
ke studentskému hodnocení výuky

č. 2/2015
ke sloučení katedry českého jazyka a literatury a oddělení ruského jazyka a literatury

č. 3/2015
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

 

Opatření děkana 2014

č. 1/2014
pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015

č. 2/2014
ke stravování zaměstnanců

č. 3/2014
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2014/2015

č. 4/2014
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2014

 

Opatření děkana 2013

č. 2/2013
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2013

č. 3/2013
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2013/2014

č. 4/2013
o průběhu studia v doktorském studijním programu

 

Opatření děkana 2012

č. 2/2012
k čerpání dovolené

č. 4/2012
ke Stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2012/2013

č. 5/2012
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2012

č. 6/2012
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě JU v akademickém roce 2012/2013

č. 7/2012
o zadávání kvalifikačních prací v akademickém roce 2012/2013

č. 8/2012
Spisový řád

č. 9/2012
pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014

č. 10/2012
o zrušení povinných předmětů 1. semestru studia

č. 11/2012
o poplatku za uznaný předmět

 

 

 

 

Platná a neplatná opatření děkana/děkanky PF JU (přehled)

 

Opatření děkana 2012

Opatření děkana 2011

Opatření děkana/děkanky 2010

Opatření děkanky 2009

Opatření děkanky 2008

Opatření děkanky 2007

Opatření děkanky/děkana 2006

Opatření děkana 2005

Opatření děkana 2004

Opatření děkana 2003

Opatření děkana 2002

Opatření děkana 2001

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
Hledáme instruktory sportovních kurzů