Opatření děkana

Opatření děkana 2016

č. 1/2016
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

č. 2/2016
hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků akademických pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 4/2016
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2016/2017

č. 5/2016
o studiu

 

Opatření děkana 2015

č. 2/2015
ke sloučení katedry českého jazyka a literatury a oddělení ruského jazyka a literatury

č. 4/2015
k zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Pedagogické fakultě JU

č. 6/2015
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2015/2016

č. 7/2015
o průběhu studia v doktorském studijním programu

č. 8/2015
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2016/2017

č. 9/2015
Řád habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 10/2015
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2015

 

Opatření děkana 2014

č. 1/2014
pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2014/2015

č. 2/2014
ke stravování zaměstnanců

č. 3/2014
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2014/2015

č. 4/2014
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2014

 

Opatření děkana 2013

č. 2/2013
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2013

č. 3/2013
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2013/2014

 

 

 

Platná a neplatná opatření děkana/děkanky PF JU (přehled)

 

Opatření děkana 2012

Opatření děkana 2011

Opatření děkana/děkanky 2010

Opatření děkanky 2009

Opatření děkanky 2008

Opatření děkanky 2007

Opatření děkanky/děkana 2006

Opatření děkana 2005

Opatření děkana 2004

Opatření děkana 2003

Opatření děkana 2002

Opatření děkana 2001