Symbol PF Informace o studiu

Ph.D. studium

Doktorské studium

Státní doktorská zkouška Mgr. Kateřiny Čihákové
 

11. 08. 2022
Důležité

Sdělení studijního oddělení č. 9/ AR 2021/22

Letní provoz – úřední hodiny

01. 07. 2022
Důležité

Sdělení studijního oddělení č. 8/ AR 2021/22

Organizace zápisu do zimního semestru akademického roku 2022/2023

30. 05. 2022

Symbol PF Plánované akce

Permanentní p(l)ast

4. 8. – 18. 9. 2022

výstava maleb Petry Vichrové
Prácheňské muzeum Písek

Bio Illusion

12. 8. – 15. 10. 2022

skupinová výstava 9 umělců
Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín

Seznamovák JU

15. 9. – 18. 9. 2022
22. 9. – 25. 9. 2022

akce pro nastupující prváky

Seznamovák summer camp

20. 9. – 22. 9. 2022

akce pro studenty vyšších ročníků JU

Disportare 2022

6. 10. – 7. 10. 2022

mezinárodní vědecká konference pořádaná k 70. výročí založení KTVS

Symbol PF Pracovní nabídky

Krátkodobě

Dobrovolníci pro on-line doučování žáků-migrantů

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

Psycholog

Věznice Ostrov

Učitel/ka pro 1. stupeň ZŠ

ZŠ Moudrá sova v Březové, Karlovy Vary

15

kateder při naší fakultě

338 000

studentů úspěšně odpromovalo

4

budovy v centru města

153

vyučujících