Symbol PF Nejnovější zprávy

Studium

Přijímací řízení 2022/2023

Harmonogram přijímacích zkoušek 2022/2023 (termíny, místnosti)
 
Opatření děkanky č. 2/2022, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023 (ČJsn-ČJCsn, ČJCsn-RJsn)
 
Přihlášku ke studiu nově akreditovaného doktorského studijního programu Didaktika biologie je možné podat do 31. 5. 2022.
 
Možnost podávání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech Pedagogická psychologie a Educational Psychology byla prodloužena do 31. 5. 2022. Přijímací zkoušky na tyto studijní programy se budou konat 7. 6. 2022 od 13 hodin.
 

11. 05. 2022

Kandidátkou na funkci děkanky Pedagogické fakulty JU pro období 2022–2026 byla zvolena doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zvolil na svém zasedání dne 3. května 2022 kandidátkou na funkci děkanky Pedagogické fakulty JU pro období 2022–2026 doc. RNDr. Helenu Koldovou, Ph.D.

04. 05. 2022

Symbol PF Plánované akce

10 let Galerie D9

17. 5. – 7. 6. 2022

výstava
Galerie D9

Za oponou

20. 5. – 30. 6. 2022

výstava absolventů Ateliéru arteterapie 2019/2022
Galerie Na chodbě

Fyzika a Technika na Lanovce

27. 5. 2022

9.00 – 13.00
u obchodního domu Prior

Příměstské sportovní tábory – léto 2022

25. 7. – 29. 7. 2022
1. 8. – 5. 8. 2022

 

Disportare 2022

6. 10. – 7. 10. 2022

mezinárodní vědecká konference pořádaná k 70. výročí založení KTVS

Symbol PF Pracovní nabídky

Učitel/ka - Anglický jazyk

Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka

Učitel/ka - Anglický jazyk

ZŠ Nové Hrady, Komenského 30, 373 33

Učitel/ka - Anglický jazyk

ZŠ Borovany, Petra z Lindy 13, Borovany

15

kateder při naší fakultě

338 000

studentů úspěšně odpromovalo

4

budovy v centru města

153

vyučujících