• Úvod
  • Mezinárodní spolupráce
  • Mezinárodní projekty

Mezinárodní projekty

Erasmus+ KA107 Mezinárodní kreditová mobilita

Partnerská univerzita: Gordon Academic College of Education, Izrael
Doba projektu: 2019 - 2022
Partnerská univerzita: University of Montenegro, Černá Hora
Doba projektu: 2019 - 2022
Partnerské univerzity: Armenian State Pedagogical University After Khachatur Abovyan Foundation a Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Arménie
Doba projektu: 2020 - 2023
Partnerské univerzity: Karshi State University, Buxoro Davlat Universiteti a Namangan State University, Uzbekistán
Doba projektu: 2020 – 2023
Partnerské univerzity: Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Zhytomyr Polytechnic State University a The Eastern European Slavic University, Ukrajina
Doba projektu: 2020 – 2023 (společně s EF JU)

Erasmus+ KA220 Kooperativní partnerství

Education for Plant Literacy
Katedra biologie
Doba řešení: 01/2022 - 12/2024

Scientists and Public Engagement
Katedra biologie
Doba řešení: 05/2022 – 04/2024

Erasmus+ KA226 Digital Partnerships

Student Technostress in Undergraduate Distance Education: A Navigation Toolkit for Wellness
Katedra psychologie
Doba řešení: 06/2021 - 06/2023

Erasmus+ KA2 Strategická partnerství

Digital Support for Teachers' Collaborative Reflection on Mathematics Classroom Situations Katedra matematiky
Doba řešení: 9/2019 – 8/2022

Interreg V-A Rakousko – Česká republika

MatemaTech: Matematickou cestou k technice / Durch den mathematischen Weg zur Technik Katedra matematiky

Projekt „Matematickou cestou k technice“ (zkratka „MatemaTech“, číslo projektu 35) je financován v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, programové období 2014–2020.

Vedoucím partnerem v projektu je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Dalšími partnery jsou Jihočeská hospodářská komora a Johannes Kepler Universität Linz.

Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků základních a středních škol o studium technických a přírodovědných oborů na středních a vysokých školách.

V projektu je zapojeno 10 škol (5 ZŠ a 5 SŠ) a 3 podniky z každé země, tj. celkem 20 škol a 6 průmyslových podniků. Jihočeská univerzita je zastoupena pracovníky Katedry matematiky PF JU. Doba trvání projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc., Katedra matematiky PF JU, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webová stránka projektu: http://www.matematech.cz

Doba řešení: 9/2016 - 8/2019

Norské fondy

Improving of the Quality of Biology Didactics and their Role in Teacher Education

The project NF-CZ07-MOP-3-2902015

Improving of the Quality of Biology Didactics and their Role in Teacher Education.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Petr, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Informace o projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality ve vzdělávání učitelů prostřednictvím výměny zkušeností v didaktice biologie a srovnáním přístupů k přípravě učitelů v České republice a v Norsku. Je realizován formou krátkodobých stáží pracovníků partnerských univerzit - JU a NTNU.

Konečným příjemcem finanční dotace z Norských fondů je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, konkrétně katedra biologie Pedagogické fakulty, která se věnuje přípravě budoucích učitelů všech stupňů škol (MŠ - SŠ) a garantuje dva bakalářské (Přírodovědná a ekologická výchova a Přírodopis ve vzdělávání) a jeden navazující magisterský (Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ). S Přírodovědeckou fakultou JU spolupracuje na uskutečňování studia učitelství biologie pro SŠ. Katedra realizuje v konsorciu s PřF JU a PedF UK doktorské studium Vzdělávání v biologii.

Číslo programu Název programu Grantový mechanismus
CZ07 Program spolupráce škol a stipendia
- projekty mobility a stáže
Norský fond

 Průběh a realizace projektu:

Katedra biologie Pedagogické fakulty získala projekt financovaný z Norských fondů v roce 2016. Je zaměřen především na výměnu zkušeností mezi partnerskými pracovišti. Při hledání partnera pro podání projektu se katedra obrátila na Centrum pro přírodovědné, technické a matematické vzdělávání (NTNU's resource centre for STEM-education or Skolelaboratoriet) univerzity NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) v norském Trondheimu, které nabízí celoživotní vzdělávání pro učitele přírodovědných předmětů a vytváří přírodovědné vzdělávací programy přímo pro školy všech stupňů. Centrum také vyvíjí a testuje školní pomůcky a spolupracuje na výzkumných a rozvojových projektech zaměřených na výuku přírodovědných předmětů ve školách. Předpokladem pro rozvíjení spolupráce formou tohoto projektu byly předchozí kontakty z mezinárodního výzkumného a implementačního projektu S-TEAM zaměřeného na zkvalitňování přírodovědného vzdělávání v evropských zemích.

Projekt byl zahájen seminářem na katedře biologie PF s programem:

  1. Cíle projektu
  2. Dopad projektu na inovace v přípravě učitelů
  3. Příležitosti pro spolupráci
  4. Informace k cestě a pobytu
  5. Informace o partnerské universitě (NTNU)

V rámci projektu vyjeli v dubnu čtyři pracovníci katedry biologie PF, Mgr. Jan Petr, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. a doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., na týdenní stáž na NTNU, kde měli možnost poznat práci partnerského pracoviště, zúčastnit se výuky učitelů v rámci celoživotního vzdělávání a seznámit se podrobněji s některými projekty, které jsou připravovány pro školy (např. tzv. Science trails nebo projekt Bumblebee představující žákům biologii a význam čmeláků).

Na Jihočeskou univerzitu následně zavítaly v červnu dvě kolegyně z NTNU Eli Munkebye a Maren Skjelstad Fredagsvik, které měly možnost vidět výuku budoucích učitelů na terénním cvičení z ekologie, výuku fyziologie rostlin a přípravu budoucích učitelů pro 1. stupeň ZŠ.

Obě partnerské instituce také recipročně připravily pro účastníky projektu poznávací program formou exkurzí zaměřených na přírodní i historické zajímavosti regionu.

V závěru projektu se uskutečnil seminář na katedře biologie PF s programem:

  1. Splnění cíle projektu
  2. Dopad projektu na inovace v přípravě učitelů
  3. Příští možná spolupráce v přípravě učitelů a výzkumu mezi JU a NTNU

Závěr:

Díky tomuto projektu byly vytvořeny předpoklady pro další spolupráci na pedagogických a výzkumných projektech zaměřených na přírodovědné vzdělávání. V osobní rovině pak pracovníci obou partnerských institucí rozšířili okruh lidí spojených společným zájmem, kterým je přírodovědné vzdělávání.

Po skončení projektu byly některé zajímavosti ze stáže na NTNU publikovány v univerzitním časopise JU:
http://www.jcu.cz/o-univerzite/media-a-propagace/univerzitni-casopis/cislo-16-2016

Katedra biologie
Doba řešení: 2016

Reinforcement of competencies of teachers and other educational staff in the area of including pupils coming from socio-culturally disadvantaged environments
Katedra pedagogiky a psychologie
Doba řešení: 8/2020 - 7/2022

Česko-německý fond budoucnosti

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v česko-německém příhraničí
Katedra germanistiky
Doba řešení: 7/2015 - 6/2016

Člověk v tísni, o.p.s.

Za změnou je učitel! aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském prostředí
Katedra geografie, Katedra společenských věd
Doba řešení: 2013 - 2016

FP7

FP7 (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development)
ASSIST-ME: Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education
Katedra biologie, Katedra pedagogiky a psychologie, Katedra matematiky
Doba řešení: 2013 - 2016

Lifelong Learning Programme

„Rozvoj klíčových kompetencí ve vyučování matematice“ (KeyCoMath)
Katedra matematiky
Doba řešení: 2013 - 2015

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.