• Úvod
 • Mezinárodní spolupráce
 • Agenda zahraničního oddělení

Agenda zahraničního oddělení PF JU

Referentka: Ing. Marcela Willinger – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., linka 3048

Odpovědný proděkan pro zahraniční vztahy: doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D

ZO je metodicky řízeno zahraničním oddělením rektorátu JU a prorektorkou pro zahraniční vztahy

Agenda zahraničního oddělení:

 1. Erasmus + (KA131): t.j. příjezdy a výjezdy studentů na studijní pobyty a pracovní stáže, příjezdy a výjezdy zaměstnanců na výukové pobyty a školení ze zemí a do zemí EU. Spolupráce s koordinátory Erasmu na jednotlivých katedrách PF JU.
 2. Zajišťování studijních pobytů studentů ze zahraničí mimo Erasmus (např. EMMIR, tzv. free movers). Zajišťování výjezdů studentů na studijní pobyty mimo program Erasmus (free movers).
 3. Evidence všech zahraničních mobilit zaměstnanců PF JU (všechny zahraniční cestovní příkazy musejí jít přes zahraniční oddělení kvůli správné evidenci mobilit podle opatření rektora R 655).
 4. Evidence příjezdů zahraničních pracovníků na PF JU (dokumentace k Erasmu musí jít přes zahraniční oddělení, u ostatních příjezdů nutno je alespoň na ZO nahlásit).
 5. Projekt kreditová mobilita Erasmus (KA107) – tj. projekty zemí EU s partnerskými zeměmi mimo EU.
 6. Organizační zajištění projektů PPSŘ (program na podporu strategického řízení) JU. Finanční stránka spadá pod projektové oddělení PF. Zaměřeno na mobility studentů i pedagogů, přijíždějící i vyjíždějící. Finance přidělovány JU. Možné další soutěžní projekty v rámci IP zaměřené na internacionalizaci, např. v letech 2019–20 tvorba internacionalizačních předmětů.
 7. Organizační zajištění projektu Interní výzva JU. Finance přidělovány JU na mobility mimo země EU – jak výjezdy, tak příjezdy pedagogů a studentů.
 8. Organizační zajištění projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – projekt MŠMT, výjezdy a příjezdy výzkumných pracovníků juniorů i seniorů na pobyty v délce nejméně 3 měsíce.
 9. Organizace dalších typů mobilit, např. v rámci mezinárodních dohod MŠMT.
 10. Metodická pomoc při přípravě žádostí o tzv. Norské fondy, AKTION či KA2 Kooperativní partnerství Erasmus (mobilitní a internacionalizační výzvy projeků). V tomto případě dostává ZO pouze informace o vyhlášených výzvách, jednotliví řešitelé jsou plně zodpovědní za zpracování žádosti a obsah projektu. V případě, že jsou v rámci projektu financovány administrativní činnosti, je možné se v případě volné kapacity domluvit se ZO na jejich zajištění.
 11. Zprostředkování podpisů mezinárodních smluv a mezinárodních grantových žádostí – všechny žádosti musejí jít na rektorát JU přes ZO PF JU.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.