• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušky, ve smyslu § 46, odst. 5. zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, Řádu rigorózního řízení a Opatření děkana k rigorózním zkouškám se na Pedagogické fakultě JU konají v oblasti pedagogických věd v oborech, pro které fakulta získala pro konání zkoušky akreditaci.

Zahájení rigorózního řízení

Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů nebo uchazeč, který splnil předpoklady podle předchozí právní úpravy (§ 99 zákona o vysokých školách).

Přihláška k rigorózní zkoušce lze podat v průběhu celého akademického roku. U přihlášky podané do 31. 5. se státní rigorózní zkouška konaná zpravidla v zimním semestru, u přihlášky podané do 31. 10. se státní rigorózní zkouška koná zpravidla v následujícím letním semestru. Termíny státních rigorózních zkoušek stanoví děkan.

Náležitosti přihlášky k rigoróznímu řízení

Přihláška k rigorózní zkoušce se podává písemně na určeném formuláři s přílohami dle Rigorózního řádu PF JU. Formulář přihlášky ZDE.

Přílohy - náležitosti přihlášky

 • Strukturovaný životopis.
 • Úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání tohoto titulu podle zákona č. 172/1990 Sb. nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb.
 • Rigorózní práce ve třech exemplářích
 • Doklad o úhradě poplatku dle Opatření děkana č. 6/2017 bod 3, který je splatný do 10 dnů ode dne podání přihlášky.

Přílohy přihlášky se dodávají vytištěné buď osobně, nebo poštou na adresu fakulty Oddělení vědy a výzkumu.

Poplatek za rigorózní řízení

Výše poplatku za rigorózní řízení (poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky, za používání zařízení a informačních technologií) je každoročně vyhlašována jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou.

Průběh státní rigorózní zkoušky

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky ze zvolené specializace. Obě součásti se konají v jednom dni. Nejprve probíhá obhajoba rigorózní práce. Úspěšná obhajoba je podmínkou přístupu k ústní zkoušce.

Ústní zkouška obsahuje vybrané okruhy z dějin filozofie, pedagogiky resp. psychologie a oborového (aprobačního) předmětu s didaktikou dle zaměření rigorózní práce. Zkouška a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné. V návaznosti na Rigorózní řád PF JU jsou stanoveny následující podmínky pro rigorózní řízení ve všech oborech.

Kontakt

 • Gabriela Mikešová
  Referent pro vědu a výzkum

 • 387 773 018

 • 723 113 011

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Jeronýmova 10, kancelář č. 206

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.