• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Vědecké granty

Vědecké granty

TAČR

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. TAČR Překážky využití informačních a komunikačních technologií a možnosti rozvoje ICT gramotnosti u osob s limitovanou schopností přístupu k informacím TQ01000362 leden 2026
Mgr. Aneta Marková, Ph.D. TAČR Změny ve vybraných sociálních službách zaměřených na osoby s postižením v době krizového stavu způsobeného virovým onemocněním typu COVID-19 TL05000413 prosinec 2023
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. TAČR Biomasa v trvale udržitelné krajině: digitální platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině TL05000150 prosinec 2023
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph. D. TAČR Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů TL03000222 únor 2023
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. TAČR Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a v matematice TL02000368 červen 2022
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. TAČR Administrativní činnosti základních škol TIRSMSMT935 duben 2022
PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. TAČR Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií TL03000322 březen 2022
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. TAČR Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE TL02000423 prosinec 2022
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. TAČR

Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima

web projektu: https://projekty.pf.jcu.cz/svv/

TL01000294 leden 2021

ERASMUS+

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
Mgr. Vojtěch Blažek, Ph.D. EU, Erasmus +, koordinátor Instituto Politécnico de Tomar A gamification model for community-based heritage work 2023-1-PT01-KA220-HED-000154261 září 2026
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. - PF JU spoluřešitel
University of Groningen (Nizozemí) – hlavní řešitel projektu
EU, Erasmus+ Scientists and Public Engagement – STAGE 2021-2-NL01-KA220-HED-000048944 duben 2024
RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. EU, Erasmus+, koordinátor: PF JU

Education for Plant Literacy

web projektu: https://planteducation.eu/

2021-1-CZ01-KA220-HED-000030213 prosinec 2024
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. EU, Erasmus+, koordinátor: Birmingham City University Student Technostress in Undergraduate Distance Education: A Navigation Toolkit for Wellness 2020-1-UK-01-KA226-HE-094622 červen 2023
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. DAAD NA, Německo (ERASMUS+ Strategic Partnership) coReflect@maths Digital Support for Teachers' Collaborative Reflection on Mathematics Classroom Situations 2019-1-DE01-KA203-004947 srpen 2022
PhDr. Salim Murad, Ph.D. EACEA Erasmus Mundus (Erasmus+ A3: Erasmus Mundus, Sport) EMMIR září 2021
Mgr. Roman Hašek, Ph.D. EU, Erasmus+, koordinátor: Bayreuth University Improving Tools for E-assessment in Maths and Science (ITEMS) 2018-1-DE01-KA203-004268 srpen 2021

Norské fondy

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. Iceland, Liechtenstein, Norway Grants

Posílení kompetencí učitelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

web projektu: https://projekty.pf.jcu.cz/pku/

EHP-CZ-IN-2-003 červenec 2023

Projekty přeshraniční spolupráce

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. Interreg CENTRAL EUROPE Virtual Reality Education and Training Solutions for Medicine Sector CE0100136 březen 2026
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Efektivnější STEAM vzdělávání za využití moderních technologií / More Effective STEAM Education with New Technologies 8J23AT010 prosinec 2024
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Česko-německý fond budoucnosti / DAAD Společně proti stresu: podpora odolnosti studentů učitelství v bavorsko-českém příhraničí   červen 2023
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Česko-německý fond budoucnosti / DAAD Role České republiky a Německa v mírovém uspořádání Evropy / Die Rolle Tschechiens und Deutschlands in einer europäischen Friedensordnung 4_22_12613 prosinec 2022
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Česko-německý fond budoucnosti / BTHA Digitální transformace v jazykové a kulturně heterogenní výuce v bavorsko-českém příhraničí / Digitale Transformation im sprach- und kulturheterogenen Unterricht in der bayerisch-tschechischen Grenzregion 4_22_12290 / BTHA-SW-2022-2 prosinec 2022
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. INTERREG V-A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

Virtual Reality for Education Network

web projektu: https://vredunet.eu/?lang=cs

256 prosinec 2022
Mgr. Jana Kusová, Ph.D. Aktion Česká republika – Rakousko univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2022 92p2 září 2022
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. BTHA Die Digitalisierung im interkulturellen und sprachheterogenen Unterricht an Schulen im bayerisch-tschechischen Grenzraum BTHA-SW-2021-2 prosinec 2021
Mgr. Jana Kusová, Ph.D. Aktion Česká republika – Rakousko univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2021 / univie: summer school for Czech- Austrian Language Tandem: Letní kolegium České Budějovice 2021 AKTION 89p12 prosinec 2021
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Česko-německý fond budoucnosti Digitalizace v interkulturní a jazykově heterogenní výuce na školách v bavorsko-českém příhraničí 4-20-9248 duben 2021
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Mathematische Begabung: Modellierung, Diagnose, Förderung / Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora 113 červenec 2020
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. BTHA – spoluúčast na projektu univerzity Passau PAndemie – eine empirische Untersuchung zu Effekten digitaler Lehrformate bei Lehramtsstudierenden in Bayern und Tschechien BTHA-AP-2020-DIG-12 prosinec 2020

GAČR

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. GAČR Schwarzenberská dechová harmonie v hudebním životě knížecího dvora ve 2. polovině 18. století GA23-07660S prosinec 2025
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. GAČR Komputační psycholingvistická analýza českého textu GA16-19087S prosinec 2020

Projekty GAJU

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D., MA GAJU Kritická místa přípravy učitelů cizích jazyků 053/2022/S prosinec 2024
doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. GAJU Rozvoj sociálních a emočních kompetencí pro (ve) vzdělávací praxi 072/2022/S prosinec 2024
PhDr. Jan Petr, Ph.D. GAJU Didaktická transformace obsahu - implikace a strategie v učení o přírodě 042/2022/S prosinec 2024
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. GAJU Klíčová místa kurikula pro integraci vzdělávacích obsahů v oblasti STEM 041/2022/S prosinec 2024
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D. GAJU Náprava poruch dechového stereotypu prostřednictvím optimálního intervenčního programu 021/2019/S prosinec 2021
Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. GAJU Škola - hrozba nebo příležitost pro zranitelné jedince? 117/2019/S prosinec 2021
PhDr. Jan Petr, Ph.D. GAJU Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii a fyzice 123/2019/S prosinec 2021
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. GAJU Integrovaná výuka v přípravě učitelů základní školy 114/2019/S prosinec 2021
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. GAJU Edukační obsah pro rozvoj matematického a informatického myšlení 121/2019/S prosinec 2021
Mgr. Jan Schuster, Ph.D. GAJU Příspěvek k řešení problematiky dosažení trvalé adekvátní spotřeby zeleniny, omega-3 mastných kyselin a vlákniny v ČR uplatněním nových přístupů při zvyšování jejich současné spotřeby v mateřských školách jako předpokladu k vytvoření potřebných celoživotních stravovacích návyků. 132/2019/S prosinec 2021
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. GAJU Interakce a diskurz školní třídy ve výuce angličtiny na 2. st. ZŠ 098/2018/S prosinec 2020
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. GAJU Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. 121/2016/S prosinec 2018

Ostatní projekty

Hlavní řešitel Poskytovatel Název Číslo Termín ukončení
Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. Otevřeno, z. s. Využití záznamu interakcí k nácviku pedagogické komunikace   červen 2023
PhDr. Salim Murad, Ph.D. Heinrich Boell Stiftung Praha Future of Education   listopad 2019
dr. Phil. Zdeněk Pecka AO-CZ Habilitationsstipendium Současná rakouská literatura v interaktivním digitálním prostředí ICM-2019-13709 březen 2019

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.