Vysokoškolská poradna JU

Poradna je zde pro všechny zájemce o psychologickou, pedagogickou či jinou pomoc. Zároveň ale nejsme klinické pracoviště (tedy nenahrazujeme služby klinického psychologa a psychiatra). V případě, že by problematika klienta byla nad rámec vzdělání, zkušeností či časových možností konkrétních poradců, pomůžeme vyhledat vhodnou pomoc.

Poslání poradny

Posláním poradny je poskytovat psychologické a pedagogicko psychologické služby studentům a zaměstnancům všech fakult JU.

Poskytovatelé poradenství

Poradna je zřízena při Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty. K dispozici je tým poradenských pracovníků, kteří jsou zároveň pedagogickými pracovníky na KPE PF. Garantem je Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Přístup

Náš přístup zahrnuje poradenské, psychoterapeutické a diagnostické způsoby práce. Poradna se zaměřuje zejména na problematiku v oblasti osobní, studijní a profesní. Poradna organizuje také skupinové aktivity formou seminářů, přednášek a workshopů

Právní zázemí

Poradenství pro vysokoškolské studenty je zákonnou povinností vysokých škol (Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.).

Etické zásady

Dodržujeme profesní a etické zásady psychologické práce (etický kodex), zejména klademe důraz na mlčenlivost, důvěrnost a nehodnotící přístup ke klientovi poradny.

Návaznost

Spolupracujeme s Asociací vysokoškolských poradců a s dalšími odborníky a institucemi z oblasti pomáhajících profesí.

ZAJÍMAVÉ INFORMAČNÍ ZDROJE!

Zajímá Vás jak se vzepřít prokrastinaci nebo-li odkládání úkolů? Co můžete dělat proti stresu? Jak vlastně psycholog pomáhá? Co pro sebe můžete udělat sami?

Klikněte zde 

NÁVAZNÉ SLUŽBY

Co ještě potřebujete, abyste vyřešili svou situaci a nenabízí to naše poradna? Podívejte se na možnosti navazujících služeb, se kterými máme dobrou zkušenost.

Klikněte zde 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.