• Úvod
  • Fakulta
  • Katedry
  • Katedra slovanských jazyků a literatur

O katedře

Oddělení českého jazyka a literatury katedry slovanských jazyků a literatur připravuje v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice studenty pro studijní obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Studijní obor Český jazyk a literatura připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oboru český jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oblastech český jazyk a dějiny české literatury.

Většina absolventů bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ. Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště pregraduální přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve dvou aprobačních předmětech.

Oddělení poskytuje vzdělání v historických lingvistických a literárních disciplínách včetně dětské a světové literatury, literární metodologii a obecných jazykovědných oborech. Výuka je doplněna výběrovými semináři ke speciálním problémům. Atraktivní součástí odborné činnosti je tvůrčí psaní a mediální výchova.

Vědecká a tvůrčí činnost členů oddělení se zaměřuje v lingvistických disciplínách na aktuální otázky stylistiky a lexikologie současného jazyka; v literárních disciplínách na dějiny české literatury, literární vědu a literaturu pro děti a mládež.

Oddělení ruského jazyka a literatury katedry slovanských jazyků a literatur zajišťuje studium v bakalářském studijním programu ve specializaci Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (PS - 3 roky) a v navazujícím magisterském studijním programu ve specializaci Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (PS - 2 roky).

Oddělení ruského jazyka a literatury rovněž garantuje program CŽV Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ.

Oddělení ruského jazyka a literatury se ve spolupráci s ostatními jazykovými katedrami Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity stěžejní měrou podílí na vydávání odborného časopisu pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku Lingua viva, který úspěšně vychází již od roku 2005 a od roku 2015 je indexován v mezinárodní databázi ERIH PLUS.

 

Najdete nás také na sociální síti Instagram.

Sekretariát

  • Kateřina Vrtišová

  • +420 387 773 150

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • J 353

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.