Agenda na katedře

Agenda at the Department

Agenda Spravuje (manager)
Garant studijního programu Psychologie (Bc.) Guarantor of the study programme Psychology (Bc.) doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Garant studijního programu Pedagogická psychologie (Ph.D.) Guarantor of the study programme Educational Psychology prof. PaeDr. Iva Stuchlíková, CSc
Garant přijímacího řízení, adaptační kurz pro studenty prvního ročníku Guarantor of the admission procedure, opening course for first year students Mgr. Jan Hynek
Erasmus koordinátor KPSY Erasmus coordinator at the department Mgr. et Mgr. Ivana Mašková, Ph.D.
Koordinace CŽV KPSY Coordination of lifelong learning programmes at the department PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.
Koordinace studentských praxí KPSY Coordination of student practices and internships at the department Mgr. Jan Hynek
Vnější spolupráce, popularizace External relations, popularization prof. PaeDr. Iva Stuchlíková, CSc.
doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Vedoucí Psychologické poradny JU Head of the University Psychological Counselling Centre of USB Mgr. Zdenka Bajgarová, Ph.D.
Koordinace doktorských seminářů, Ph.D. studenti Coordinator of doctoral seminars, Ph.D. students doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
Správa neuropsychologické laboratoře Administrator of the neuropsychological laboratory Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D.
Správa a výpůjčky diagnostických metod Administration of diagnostic methods Mgr. Klára Kováčová
Mgr. Jakub Staněk
Kvalita kvalifikačních prací, plagiátorství, studentské soutěže Theses, plagiarism, student scientific and vocational activity Mgr. et Mgr. Ivana Mašková, Ph.D.
Správa webu, sociálních sítí, sítě absolventů Web management, social networks, alumni network Mgr. Jakub Staněk
Koordinace Dnů otevřených dveří Open Days coordinator Mgr. Jakub Staněk
Rozvoj a akreditace psychologických studijních programů Psychology programmes accreditation and development prof. PaeDr. Iva Stuchlíková, CSc.
doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Plánování rozvrhů a státních zkoušek Coordinating timetables and state exams Mgr. Kateřina Kratochvíl Šmajclová
Správa knihovního deponátu Management of the library depository Mgr. Kateřina Kratochvíl Šmajclová

Rada studijního programu Psychologie (Bc.)

Board of the study programme Psychology (Bc.)

doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (předseda/chairman)

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Mgr. Bc. Tomáš Mrhálek, Ph.D.

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.