Katedra
informatiky

Připravujeme učitele informatiky, kteří budou učit děti rozumět počítačům a světu informací a rozvíjet jejich schopnost řešit problémy za pomocí digitálních technologií.

Přejít na web katedry

O katedře

Primárním úkolem katedry informatiky je příprava budoucích učitelů informatiky pro základní školu včetně učitelů 1. stupně ZŠ, kteří budou informatiku vyučovat. Učitele informatiky pro 2. stupeň ZŠ připravujeme jak v tradičním dvouoborovém studiu (v kombinaci s výukou jiného předmětu), tak v jednooborovém studiu učitelství informatiky v kombinaci s přípravou na pozici „školního IT asistenta“.

Kromě přípravy budoucích učitelů informatiky a IT odborníků v bakalářských studiích se pracovníci katedry informatiky odborně zabývají didaktikou informatiky a využitím digitálních technologií ve vzdělávání. Jedná se zejména o:

  • zkoumání moderních metod výuky robotiky a programování
  • autorství školních učebnic a metodik informatiky pro základní a střední školy
  • organizování celostátní soutěže záků ZŠ a SŠ v informatice Bobřík informatiky
  • vývoj výzkumných modulů pro zkoumání rozvoje informatického myšlení žáků a způsobu, jak se začátečníci učí programovat
  • popularizace informatiky na školách
  • vedení webů na podporu inovace výuky imysleni.cz, ibobr.cz

Ve spolupráci s dalšími pracovišti univerzity pracujeme na tom, aby dobíhající doktorské studium v oboru ICT ve vzdělávání, které je akreditováno od r. 2008 do r. 2024, bylo nahrazeno doktorskými studii oborových didaktik STEM předmětů, v nichž má informatika nezpochybnitelné místo.

Na katedře běží kurzy celoživotního vzdělávání pro učitele informatiky nebo učitele 1. stupně ZŠ jednak k získání další odbornosti k výuce informatiky, jednak krátkodobá „šablonová“ a online školení připravující učitele na výuku podle nových RVP z informatiky.

Sekretariát

  • Lenka Fialová

  • 389 033 074

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • J507 (vstup přes J506)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.