Pro studenty

Pokyny ke kvalifikačním pracím

Kvalifikační práce a jejich obhajoba jsou součástí formálního završení studia na PF JU. V dokumentu Podklady pro psaní kvalifikačních prací najdete základní informace, týkající se kritérií, pokynů a doporučení pro psaní kvalifikačních prací na katedře biologie PF JU.

Při nahrávání práce do STAGu se řiďte aktuálními pokyny ke zveřejňování kvalifikačních prací. Současně odevzdejte jeden tištěný exemplář, který je svázán v kroužkové vazbě nebo ve vazbě podobného typu.

Sledujte i aktuální předpisy a dokumenty KBi!

Aktuálně vypisovaná témata kvalifikačních prací najdete na nástěnce KBi.

Pedagogické portfolio absolventa učitelství přírodopisu / biologie

Pedagogické portfolio je povinná součást státní závěrečné zkoušky ze Základů přírodopisu a ekologické výchovy s didaktikou. V portfoliu prezentujete a reflektujete své odborné názory, pojetí
zájmové činnosti nebo výuky apod. Do portfolia zařazujete veškeré materiály související se studiem v rámci studijního programu, jako jsou například záznamy z pedagogických a asistentských praxí, projekty vznikající během kursů, eseje, literární rešerše, protokoly, reflexe mimoškolních aktivit, fotodokumentace apod. Student je zodpovědný za odbornou a didaktickou správnost předložených materiálů. Pokud v materiálech budou věcné chyby, je možné, že budou při státní závěrečné zkoušce diskutovány.

Podrobné pokyny, jak portfolio vypracovat, najdete v Pokynech pro vypracování portfolia absolventa učitelství přírodopisu / biologie.

Formulář k hodnocení souvislé praxe najdete na stránce o povinných praxích.

Státní závěrečné zkoušky

Organizace a průběh státních závěrečných zkoušek se řídí ustanoveními Opatření děkana o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech č. 7/2017 a příslušnou Směrnicí vedoucího katedry biologie č. 2/2019.

Termíny SZZ jsou dány směrnicemi vedoucího katedry – viz Předpisy a dokumenty KBi

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.