Pro studenty

Pedagogické portfolio absolventa učitelství přírodopisu / biologie

Pedagogické portfolio je povinná součást státní závěrečné zkoušky ze Základů přírodopisu a ekologické výchovy s didaktikou. V portfoliu prezentujete a reflektujete své odborné názory, pojetí
zájmové činnosti nebo výuky apod. Do portfolia zařazujete veškeré materiály související se studiem v rámci studijního programu, jako jsou například záznamy z pedagogických a asistentských praxí, projekty vznikající během kursů, eseje, literární rešerše, protokoly, reflexe mimoškolních aktivit, fotodokumentace apod. Student je zodpovědný za odbornou a didaktickou správnost předložených materiálů. Pokud v materiálech budou věcné chyby, je možné, že budou při státní závěrečné zkoušce diskutovány.

Podrobné pokyny, jak portfolio vypracovat, najdete v Pokynech pro vypracování portfolia absolventa učitelství přírodopisu / biologie.

Formulář k hodnocení souvislé praxe najdete na stránce o povinných praxích.

Státní závěrečné zkoušky

Organizace a průběh státních závěrečných zkoušek se řídí ustanoveními Opatření děkana o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech č. 7/2017 a příslušnou Směrnicí vedoucího katedry biologie č. 2/2019.

Termíny SZZ jsou dány směrnicemi vedoucího katedry – viz Předpisy a dokumenty KBi

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.