Náš tým

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Vedoucí poradny.

Psychologické poradenství, zaměření na oblast osobního růstu, mezilidských vztahů (partnerských, rodinných), výchovu dětí, psychických obtíží (deprese, úzkost), psychosomatických obtíží, zvládání náročných životních situací.

Dozvědět se více

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Individuální i rodinné psychologické poradenství, poradenství v oblasti výchovy, včetně problematiky dětí s ADHD, SPU, poruchami chování či dětí se závažnějším handicapem, dále poradenství pro studenty s poruchami učení a soustředění, poradenství pro oběti šikany ve škole nebo na pracovišti, problematika zvládání stresu, krizová intervence.

Dozvědět se více

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.

Individuální konzultace a pedagogické poradenství se zaměřením na problematiku pedagogické praxe, zvládání studijních problémů a stresu.

Dozvědět se více

Mgr. Kateřina Habrdová

Praxe v oboru klinické logopedie, poradenství pro mateřská a rodinná centra, přednášky v mateřských centrech, kreativní kurzy pro děti a rodiče.

Dozvědět se více

PhDr. Jaroslav Hála

Pedagogicko-psychologické poradenství zaměřené na problematiku úspěšnosti ve vysokoškolském studiu, psychologické poradenství zaměřené na problematiku náročných životních situací.

Dozvědět se více

Mgr. et Mgr. Petra Hořejšová

Individuální konzultace zaměřené na podporu při zvládání studijních obtíží, při řešení osobních problémů, podpora osobnostního rozvoje.

Dozvědět se více

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika

Individuální psychologické poradenství, arteterapie při řešení zátěžových a vztahových témat. Osobnostní rozvoj a sebepoznání. Otázky víry a spirituality. Problematika umírání, doprovázení a truchlení.

Dozvědět se více

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

Individuální konzultace zaměřené na podporu při zvládání studijních obtíží, konzultace při řešení osobních problémů, podpora osobnostního rozvoje. Pedagogické poradenství, problematika dětí mladšího školního věku.

Dozvědět se více

Mgr. Veronika Plachá, Ph.D.

Podpora při zvládání zátěže spojené s doprovázením či úmrtím blízkého člověka, krátkodobé poradenství zaměřené na sebepoznání, osobnostní rozvoj a spirituální hledání, podpora při zvládání zátěže a řešení osobních a mezilidských problémů a psychosomatických potíží.

Dozvědět se více

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Individuální poradenství se zaměřením na zvládání životní krize, emoční problémy, osobní růst, vztahovou a partnerskou problematiku, dále zvládání studijních problémů a stresu, psychosomatických obtíží.

Dozvědět se více

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Poradenství se zaměřením na vztahové problémy, výchovné problémy, náhradní rodinnou péči, vnímání nedostatku času a jeho smysluplného naplnění, syndrom vyhoření.

Dozvědět se více

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.

Individuální konzultace se zaměřením na kariérní, profesní a dopravně psychologické poradenství, dále diagnostika osobnostních a profesních profilů, krizová intervence v náročných životních situacích související s dopravou.

Dozvědět se více

Mgr. Karel Šimr, Ph.D.

Pastorační poradenství, krizová pomoc, komunitně zaměřená spolupráce po neštěstích.

Dozvědět se více

Mgr. Myroslava Tomashevska, Ph.D.

Individuální poradenství zaměřující se na proces integrace ukrajinských studentů a dalších menšin do českého vzdělávacího prostředí.

Dozvědět se více

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

Individuální poradenství, problémy spojené se studijními záležitostmi, SPU. Zaměření na dětskou problematiku, spojenou s bohatou praxí v dětském diagnostickém ústavu, střediska výchovné péče (např. výchovné potíže, ADHD, SPU).

Dozvědět se více

Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D.

Základní sociální poradenství na základě potřeb klienta. Ráda pomohu s vyřešením a nasměrováním klienta v nepříznivé životní situaci.

Dozvědět se více

Mgr. et Bc. Nikola Železná

Krizová intervence, Individuální psychologické poradenství se zaměřením na oblast osobní, mezilidské vztahy, pracovní oblast, výchovu dětí a rizikové chování

Dozvědět se více

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.