Kodex katedry

Kodex studentů a pedagogů katedry psychologie

Studenti a pedagogové respektují hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva a svobody, které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. Uznávají, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku a postavení.

Studenti a pedagogové usilují o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení sebereflexe a dbají o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomují si, že řada jevů a témat, se kterými přijdou do kontaktu, vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měli být schopni těmto výzvám úspěšně čelit. Uvědomují si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje a resilience jsou oni sami a že je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet.

Studenti a pedagogové disponují funkční psychologickou gramotností. Uvědomují si lidskou rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektují) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky jak u sebe, tak u druhých lidí. Postupují v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad praxe podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomují si přednosti a omezení těchto postupů a vyhýbají se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto jim pomáhá otevřená mysl, kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky a pohledy.

Studenti a pedagogové důstojně a se ctí čelí kritice, dokážou ji smysluplně reflektovat a adekvátně na ni reagovat. V případě pochybení chybu uznají a omluví se a, pokud je to možné, zajistí nápravu. Usilují o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování daných slibů. Respektují lidské soukromí, vyhýbají se konfliktu zájmů a pokud takový nastane, aktivně ho řeší. K ostatním lidem přistupují s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke svému prospěchu či s nimi manipulovat.

Kodex je závazným pro všechny studentky a studenty programu psychologie a členy Katedry psychologie PF JU. Uchazeči o studium jsou rovněž srozuměni s obsahem kodexu a svou účastí v přijímacím řízení deklarují svůj souhlas s tímto textem.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.