Volitelná tělesná výchova

 

Od akademického roku 2008/2009 převzala Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty veškerou výuku volitelné tělesné výchovy na Jihočeské univerzitě. Každý student JU může během svého bakalářského studia absolvovat dva předměty volitelné tělesné výchovy (jeden v ZS a jeden v LS), a to buď semestrální, nebo kurzovní formou. Pokud se student rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, popřípadě doktorském studiu, má opět možnost si zapsat dva předměty volitelné tělesné výchovy (jeden v ZS a jeden v LS).

 

SEMESTRÁLNÍ FORMA výuky VTV:

  • nabízí výběr z velkého množství sportovních disciplín – Přehled (tento přehled je jen informační, nelze se přes něj přihlásit)
  • statut předmětu C, rozsah cvičení 1 hodina/týdně, 1 kredit, opakovaný zápis NE, zakončení zápočet

Manuál přihlášení do semestrální formy výuky VTV:

  • V IS/STAG si najděte předmět se zkratkou KTS/VTVZS (v zimním semestru), KTS/VTVLS (v letním semestru)
  • Po kliknutí na zkratku předmětu (VTVZS, VTVLS) se rozbalí přehled sportů
  • Vyberete sport a kliknete na „Uložit změny“

Pokud si otevřete rozvrh předmětu KTS/VTVZS nebo KTS/VTVLS, nabídne se časový přehled všech rozvrhovaných lekcí. Kliknutím na malé ikonky v dané lekci se zobrazí další informace (sport, obsazenost, vyučující apod.).

Minimální počet studentů pro otevření rozvrhové akce je stanoven na 5. Pokud se na danou hodinu nezapíše alespoň 5 studentů, rozvrhová akce nebude realizována. Student pak může navštěvovat jakoukoliv jinou rozvrhovou akci, kde bude volná kapacita. Pokud jiná rozvrhová akce nebude studentovi vyhovovat, na základě žádosti mu bude předmět bez sankcí odepsán.

 

KURZOVNÍ FORMA výuky VTV:

  • Pokud se student rozhodne splnit podmínky předmětu KTS/VTVZS nebo KTS/VTVLS formou kurzovní výuky, pak se v daném semestru v době zápisu/upřesňujícího zápisu elektronicky přihlásí do požadovaného kurzu, a to dle stejného manuálu jako u  formy výuky.

V letním semestru akademického roku 2023/2024 nabízíme tyto kurzy:

 

VOLITELNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Studenti JU, kteří již mají vyčerpané možnosti zápisu volitelné tělesné výchovy, ale stále mají zájem o pravidelnou pohybovou aktivitu, nebo studenti, kteří zatím nemají vyčerpanou možnost zápisu výběrové tělesné výchovy, ale chtějí sportovat víckrát než jednou týdně, se mohou přihlásit do některého Kurzu pro veřejnost, které nabízí Pedagogická fakulta v rámci Celoživotního vzdělávání:
https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost
(Ve vyhledavači vyberte „FPE - Pedagogická fakulta“. Poté v rozbaleném seznamu kurzů vybírejte kurzy, které začínají označením VTV.)

V případě zájmu je možné v jednom semestru navštěvovat i více kurzů. Podklady pro platbu pak budou násobkem požadovaného množství kurzů.

V případě zájmu o některý kurz či podání bližších informací kontaktujte Mgr. Fišerovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.