Symbol PF Opatření proděkana č. 4/2003

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 4/2003
O PUBLIKACI AKADEMICKÝ ROK 2003/2004

Vzhledem k tomu, že

  • ve studijních plánech pro rok 2003/2004 došlo jen k drobným změnám,
  • v roce 2002 byly vydány brožury obsahující jak nové, tak dobíhající studijní plány,

bude publikace Akademický rok 2003/2004 vydána pouze v omezeném počtu výtisků, a to zejména pro nově po prázdninách nastupující studenty 1. roku studia. V této publikaci budou uvedeny nové studijní plány všech programů a oborů.

Ostatní studenti v době předzápisu použijí pro orientaci v učebních plánech loňských brožur.

V Českých Budějovicích 2. května 2003

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF