Symbol PF Opatření proděkana č. 2/2004

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 2/2004
o státních závěrečných zkouškách

  1. Státní závěrečné zkoušky se budou v roce 2005 na Pedagogické fakultě JU konat z oborových předmětů pouze v zimním termínu, tj. 7. 2. - 11. 2. 2005 a v letním termínu, tj. 23. 5. - 3. 6. 2005. Výjimkou jsou SZZ z pedagogiky a psychologie, které se konají též v podzimním termínu, tj. 29. 8. - 9. 9. 2005 (viz Harmonogram akademického roku 2004/2005).

  2. Student přihlášený k určité části státní závěrečné zkoušky se může odhlásit pouze z vážných zpravidla zdravotních důvodů. Přihlášený student, který se k části státní závěrečné zkoušky nedostaví, je hodnocen známkou "nevyhověl". Příslušnou část může jedenkrát opakovat.

  3. Tímto opatřením se doplňuje Studijní a zkušební řád JU.

V Českých Budějovicích 7. prosince 2004

 

Dodatek k Opatření proděkana pro studium č. 2/2004

Bod 2. tohoto opatření nabývá účinnosti od počátku letního semestru akademického roku 2004/2005.

V Českých Budějovicích 17. prosince 2004

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF