Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 5/2011

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 5/2011
o SZZ z pedagogiky a psychologie
v bakalářských oborech se zaměřením na vzdělávání
v akademickém roce 2011/2012

 

 1. Studenti 3. roku standardní doby studia bakalářských oborů se zaměřením na vzdělávání (netýká se oboru Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání) mohou v únoru 2012 vykonat státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, i když nesplnili předmět KPE/IVSZ Interkulturní výchova a sebevýchova (viz Dodatek k Opatření proděkana č. 3/2011). Tento předmět však zůstává povinným předmětem studia a je jej nutno splnit před poslední částí SZZ.
 2. K státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie, která se bude konat 16. února 2012, je třeba do 31. ledna 2012 splnit všechny povinné předměty pedagogiky a psychologie a všechny bloky povinně volitelných předmětů pedagogiky a psychologie.

  Tedy:
  - získat alespoň 3 kredity z bloku Pedagogika a psychologie
  - získat 12 kreditů z povinných předmětů Psychologie (tedy bez KPE/IVSZ)
  - získat alespoň 2 kredity z bloku Psychologie
  - získat všech 11 kreditů z povinných předmětů Pedagogiky
  - získat alespoň 2 kredity z bloku Pedagogika

  Pokud tedy student nezíská v této skladbě 30 kreditů, nemůže konat SZZ z pedagogiky a psychologie v únorovém termínu 2012.

 3. Druhý termín SZZ z pedagogiky a psychologie proběhne v akademickém roce 2011/2012 v jednom dnu v rozmezí 27. 08. 2012 - 31. 08. 2012. K tomuto termínu musí student do 31. 7. 2012 splnit všechny povinné předměty a všechny bloky povinně volitelných předmětů pedagogiky a psychologie, a získat tak alespoň 32 kredity.
 4. Pro obhajobu bakalářské práce v letním termínu AR 2011/2012 je třeba do 4. 5. 2012 splnit blok Bakalářská práce. Tento blok se vztahuje k obhajobě bakalářské práce, ne k SZZ z PgPs. Stejně tak se k SZZ z PgPs nevztahují povinné předměty univerzitního základu a povinně volitelných předmětů bloku Cizí jazyk. Tyto předměty je nutno splnit k poslední části SZZ.

 

V Českých Budějovicích 29. listopadu 2011

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium PF JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF