Symbol PF Opatření proděkana č. 2/2014

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 2/2014
o organizaci zápisu pro akademický rok 2014/2015

 

 1. Při zápisu si studenti ve dnech 1. 6. 2014 - 27. 7. 2014 a 1. 9. 2014 - 28. 9. 2014 zapisují předměty pro zimní semestr akademického roku 2014/2015. Při tom se řídí studijním plánem svého studijního oboru, výsledky svého předchozího studia a svými zájmy. Současně při tom respektují článek 17 Studijního a zkušebního řádu JU.
 2. Zápis pro zimní semestr akademického roku (AR) 2014/2015 proběhne na fakultě prostřednictvím Portálu IS STAG. Zápis se uskuteční ve dvou krocích takto:
  • 1. 6. 2014 - 13. 6. 2014: předběžný zápis předmětů všech fakult JU (studenti)
  • 1. 6. 2014 - 27. 7. 2014: předběžný zápis předmětů Pedagogické fakulty JU (studenti)
  • 28. 7. 2014 - 31. 8. 2014: příprava konkrétních rozvrhových akci, tj. sestavení definitivní podoby rozvrhů na zimní semestr 2014/2015 (rozvrhářka PF JU)
  • 1. 9. 2014 - 28. 9. 2014: potvrzení zápisu jednotlivých předmětů zapsaných studentem v předběžném zápisu (studenti)
 3. Každý student je povinen zúčastnit se obou kroků (částí) zápisu, tzn.
  1. provést registraci předmětů pro zimní semestr AR 2014/2015 v období 1. 6. 2014 - 27. 7. 2014
  2. potvrdit rozvrhové akce zimního semestru AR 2014/2015 v období 1. 9. 2014 - 28. 9. 2014
 4. V případě vzniku rozvrhové kolize předmětů zapsaných na jiných fakultách a stanovení definitivní podoby rozvrhu na PF JU mohou studenti u zápisu do zimního semestru AR 2014/2015 požádat studijní referentku o zrušení kolidujícího předmětu. Tato žádost není zpoplatněna.
 5. Opatření proděkana k organizaci zápisu pro letní semestr AR 2014/2015 bude vydáno cca v prosinci 2014.

 

V Českých Budějovicích 22. května 2014

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF