Symbol PF Opatření proděkanky č. 1/2015

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 1/2015
o organizaci státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)
pro studenty, na jejichž výuce participuje Ústav bohemistiky
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ÚBO FF JU)

 

  1. Studijní obory, jejichž výuku zcela nebo částečně zajišťuje Filozofická fakulta JU, budou v akademickém roce 2014/2015 vyučovány v rozsahu 14 týdnů v jednoduché časové dotaci podle harmonogramu akademického roku FF JU.
  2. SZZ z českého jazyka a literatury (zkratka KHB/QZB) pro studenty oborů, které zajišťuje (případně na nich participuje) ÚBO FF JU, se mohou konat též v termínu od 8. 6. - 24. 6. 2015 v souladu s harmonogramem akademického roku 2014/15 FF JU.

 

V Českých Budějovicích 31. března 2015

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium PF JU

 

stáhnout dokument: PDF