Symbol PF Opatření proděkanky č. 4/2015

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 4/2015
o dozápisu/odzápisu studijních předmětů
v akademickém roce 2015/2016

 

Dne 28. 9. 2015 ve 24:00 končí zápis předmětů v IS STAG.

Dozapsání ("dozápis") či odzapsání ("odzápis") studijních předmětů po tomto termínu bude možný na základě žádosti studenta do 16. 10. 2015 pouze v závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18.

Pro podání žádosti o dozápis či odzápis studijních předmětů student použije příslušný formulář. Pro rozhodnutí o povolení změny studijního plánu je rozhodující vyjádření vedoucího příslušné katedry.

 

V Českých Budějovicích 24. září 2015

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium PF JU

 

Formulář pro podání žádosti si můžete stáhnout na adrese http://www.pf.jcu.cz/documents/zadost_zapsani_odepsani_predmetu.doc

 

stáhnout dokument: PDF