Symbol PF Opatření proděkanky č. 7/2015

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 7/2015
o termínech zápisu předmětů letního semestru akademického roku 2015/2016

 

 1. Zápis pro letní semestr akademického roku (AR) 2015/2016 proběhne na Pedagogické fakultě JU prostřednictvím Portálu IS STAG. Zápis se uskuteční takto:

  • od 10. 1. 2016 do 22. 1. 2016 (do 12:00 hodin) předběžný zápis předmětů (studenti)
  • od 23. 1. 2016 do 5. 2. 2016 příprava konkrétních rozvrhových akcí, tj. sestavení definitivní podoby rozvrhů na letní semestr 2015/2016 (rozvrhářka PF JU)
  • od 6. 2. 2016 do 14. 2. 2016 (do 24:00 hodin) - potvrzení zápisu jednotlivých předmětů zapsaných studentem v předběžném zápisu (studenti)
 2. Každý student je povinen zúčastnit se obou kroků (částí) zápisu, tzn.

  • provést registraci předmětů pro letní semestr AR 2015/2016 v období 10. 1. 2016 - 22. 1. 2016
  • potvrdit rozvrhové akce letního semestru AR 2015/2016 v období 6. 2. 2016 - 14. 2. 2016
 3. Dne 14. 2. 2016 ve 24:00 končí zápis předmětů v IS STAG.

  Dozapsání ("dozápis") či odzapsání ("odzápis") studijních předmětů po tomto termínu bude možný na základě žádosti studenta do 26. 2. 2016 pouze ze závažných, řádně odůvodněných případech nebo v takových případech, které stanovuje Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, článek 18.

  Pro podání žádosti o dozápis či odzápis studijních předmětů student použije příslušný formulář. Pro rozhodnutí o povolení změny osobního studijního plánu je rozhodující vyjádření vedoucího příslušné katedry.

  Formulář pro podání žádosti si můžete stáhnout na adrese: http://www.pf.jcu.cz/documents/zadost_zapsani_odepsani_predmetu.doc.

 4. Vzhledem k opatření děkana č. 1/2015 jsou studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů, řádně zapsaní na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích, povinni zúčastnit se Studentského hodnocení výuky (SHV) za uplynulý semestr, a to nejpozději do konce předzápisu do dalšího semestru. Splnění této povinnosti za každý semestr akademického roku bude kontrolováno studijním oddělením při zápisu studenta do následujícího akademického roku. Po ukončení předzápisu se aplikace uzavře a zpětné hodnocení předchozího semestru nebude možné. Studentské hodnocení výuky je anonymní. Výsledky SHV budou využity k optimalizaci výuky na Pedagogické fakultě JU.

 

V Českých Budějovicích 14. prosince 2015

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium PF JU

 

stáhnout dokument: PDF