Symbol PF Opatření proděkanky č. 2/2016

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 2/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
pro studenty bakalářského studijního oboru Arteterapie

 

Státní závěrečné zkoušky studijního oboru Arteterapie se mohou konat též ve dnech 29. 1. 2016 a 30. 1. 2016.

 

V Českých Budějovicích 18. ledna 2016

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium

 

stáhnout dokument: PDF