Symbol PF Opatření proděkanky č. 4/2016

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 4/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
pro studenty katedry anglistiky a katedry tělesné výchovy a sportu

 

Státní závěrečné zkoušky na katedře anglistiky a na katedře tělesné výchovy a sportu se mohou konat též ve dnech 29., 30. a 31. 8. 2016.

 

V Českých Budějovicích 26. dubna 2016

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium

 

stáhnout dokument: PDF