Symbol PF Navržení kandidáti na funkci rektora/rektorky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Volba kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

 

NAVRŽENÍ KANDIDÁTI NA FUNKCI REKTORA/REKTORKY
JIHOČESKÉ UNIVERZITY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Volební komise Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podle článku 24 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS JU zveřejňuje seznam navržených kandidujících, kteří vyjádřili souhlas s kandidaturou na funkci rektora/rektorky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro volební období 2011 až 2015:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.; PřF

prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.; EF

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.; ZF

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.; PF

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.; PřF

 

Akademický senát JU zve členy akademické obce a pracovníky Jihočeské univerzity dne 3. 11. 2010 ve 14.00 hod. do auly JU (Bobík) na představení kandidujících.

Volba je stanovena na úterý 9. 11. 2010 ve 14.00 hod v zasedací místnosti Rektorátu JU.

 

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D., v.r.
předseda Akademického senátu JU