Symbol PF Ubytovací stipendium - dodatečné přiznání - NEVYHOVĚNO

Chánová Radka P04598
Liška Jan P00353
Novák Jan P05555
Röbstecková Martina P02699
Servitová Martina P00558

Ubytovací stipendium tímto nepřiznávám
9. 1. 2006
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.