PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Přijímací řízení 2014/2015

Informace o studijních programech a oborech

 

Bakalářské studium

 

Bakalářské tříleté jednooborové (nevedoucí k učitelství pro základní školy)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Počet
přijímaných
B1301 Geografie 1301R021 Geografie pro veřejnou správu, GEVES (PS - 3 roky) 40
B7310 Filologie 7310R258 Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk, RJEMO (PS - 3 roky) 20
B7401 Tělesná výchova a sport 7401R005 Tělesná výchova a sport (jednooborové), BTV1 (PS - 3 roky) 40
B7507 Specializace v pedagogice 7531R001 Učitelství pro mateřské školy, MŠp, MŠk (PS - 3 roky, KS - 3 roky) 30, 30
    7502R011 Sociální pedagogika, SOP (KS - 3 roky) 40
    7507R034 Výchova ke zdraví, VKZp, VKZk (PS - 3 roky, KS - 3 roky) 20, 20
    7507R001 Informační technologie a e-learning, ITE, ITEk (PS - 3 roky, KS - 3 roky) 20, 20
    7507R069 Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání, ZVTp, ZVTk (PS - 3 roky, KS - 3 roky) 5, 5
    7507R071 Přírodovědná a ekologická výchova, PEV, PEVk (PS - 3 roky, KS - 3 roky) 10, 10
    7507R070 Učitelství odborných předmětů, UOP (KS - 3 roky) 30
B7701 Psychologie 7701R005 Psychologie, PSYCH (PS - 3 roky) 30
    7701R012 Arteterapie, ART3 (KS - 3 roky) 25

 

 

Bakalářské tříleté jednooborové (vedoucí k učitelství pro SŠ)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, forma a doba studia Počet
přijímaných
B7507 Specializace v pedagogice 7507R028 Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), (HVk)u (PS - 3 roky) 5

 

 

Bakalářské tříleté dvouoborové (vedoucí k učitelství pro ZŠ)

Přihlášku lze podat na pevně stanovené kombinace dvou studijních oborů "se zaměřením na vzdělávání" (viz níže). Kromě toho lze vytvářet a hlásit se na kombinace dvou různých studijních oborů, kde Fyzika, Matematika, Technická výchova, Hudební výchova, Německý jazyk, Přírodopis - vše "se zaměřením na vzdělávání" - bude v kombinaci s ostatními obory "se zaměřením na vzdělávání", tj. s AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, Nj, Př, SV, TchV, TV, VKZ, VV a Z. Pedagogická fakulta JU přijme na tyto uchazečem vytvořené kombinace oborů všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (7507R069) nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.

 

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Počet
přijímaných
B7507 Specializace v pedagogice obory "se zaměřením na vzdělávání" (PS - 3 roky):
      Anglický jazyk - Historie, AJu-Hu 10
      Anglický jazyk - Německý jazyk, AJu-NJu 10
      Anglický jazyk - Přírodopis, AJu-Přu 5
      Anglický jazyk - Společenské vědy, AJu-SVu 20
      Český jazyk a literatura - Anglický jazyk, ČJu-AJu 30
      Český jazyk a literatura - Hudební výchova, ČJu-HVu 5
      Český jazyk a literatura - Německý jazyk, ČJu-NJu 10
      Český jazyk a literatura - Společenské vědy, ČJu-SVu 20
      Český jazyk a literatura - Výtvarná tvorba, ČJu-VVu 10
      Historie - Zeměpis, Hu-Zu 5
      Fyzika - Chemie, Fu-Chu 5
      Fyzika - Informační technologie, Fu-ITu 5
      Fyzika - Technická výchova, Fu-TchVu 5
      Matematika - Fyzika, Mu-Fu 5
      Matematika - Chemie, Mu-Chu 10
      Matematika - Informační technologie, Mu-ITu 5
      Matematika - Přírodopis, Mu-Přu 5
      Matematika - Tělesná výchova, Mu-TVu 5
      Matematika - Zeměpis, Mu-Zu 5
      Německý jazyk - Přírodopis, NJu-Přu 5
      Německý jazyk - Společenské vědy, NJu-SVu 10
      Německý jazyk - Zeměpis, NJu-Zu 5
      Přírodopis - Chemie, Přu-Chu 10
      Přírodopis - Tělesná výchova, Přu-TVu 5
      Tělesná výchova - Německý jazyk, TVu-NJu 5
      Tělesná výchova - Hudební výchova, TVu-HVu 5
      Technická výchova - Informační technologie, TchVu-ITu 10
      Technická výchova - Tělesná výchova, TchVu-TVu 10
      Výchova ke zdraví - Anglický jazyk, VKZu-AJu 5
      Výchova ke zdraví - Přírodopis, VKZu-Přu 10
      Výtvarná tvorba - Společenské vědy, VVu-SVu 5
      Zeměpis - Anglický jazyk, Zu-AJu 10
      Zeměpis - Přírodopis, Zu-Přu 5
      Zeměpis - Společenské vědy, Zu-SVu 10
      Zeměpis - Tělesná výchova, Zu-TVu 10

 

 

Bakalářské tříleté jednooborové (vedoucí k učitelství pro ZŠ)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, forma a doba studia Počet
přijímaných
B7507 Specializace v pedagogice 7507B032 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), (VV)u 20

 

 

 

Vysvětlivky zkratek:

  PS - prezenční forma studia (dříve denní studium)
  KS - kombinovaná forma studia (obdoba dřívějšího dálkového studia)
ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
 
 

Přijímací řízení 2014/2015

 

Den otevřených dveří (17. 1. 2014)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové
(nevedoucí k učitelství pro ZŠ):

Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Tělesná výchova a sport (dvouob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

 

Navazující magisterské dvouleté - učitelské:
dvouoborové - Učitelství pro ZŠ
dvouoborové - Učitelství pro SŠ
jednooborové - Učitelství pro ZŠ/SŠ

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (komb.) - druhé kolo přijímacího řízení

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání
IKS: AJ (2. st. ZŠ), AJ (1. st. ZŠ), ČJ, M, In, F, TchV, Z
DPS