Přijímací řízení 2016/2017

Informace o studijních programech a oborech

 

Bakalářské studium

 

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2016/17 maximálně 650 uchazečů. V následujících tabulkách jsou uvedeny pouze orientační počty přijímaných uchazečů podle jednotlivých oborů.

 

Bakalářské tříleté jednooborové

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Počet
přijímaných
B1301 Geografie 1301R021 Geografie pro veřejnou správu, GEVES (PS - 3 roky) 30
B7310 Filologie 7310R258 Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk, RJEMO (PS - 3 roky) 20
B7401 Tělesná výchova a sport 7401R005 Tělesná výchova a sport (jednooborové), BTV1 (PS - 3 roky) 30
B7506 Speciální pedagogika 7506R051 Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy, MŠSp (PS - 3 roky) 20
B7507 Specializace v pedagogice 7502R011 Sociální pedagogika, SOPk (KS - 3 roky) 30
    7531R001 Učitelství pro mateřské školy, MŠp, MŠk (PS - 3 roky, KS - 3 roky) 20, 30
    7507R034 Výchova ke zdraví, VKZp, VKZk (PS - 3 roky, KS - 3 roky) 15, 15
    7507R001 Informační technologie a e-learning, ITEp (PS - 3 roky) 30
    7507R069 Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání, ZVTp, ZVTk (PS - 3 roky, KS - 3 roky) 5, 5
    7507R071 Přírodovědná a ekologická výchova, PEV (PS - 3 roky) 10
    7507R070 Učitelství odborných předmětů, UOP (KS - 3 roky) 20
B7701 Psychologie 7701R005 Psychologie, PSYCH (PS - 3 roky) 30
    7701R012 Arteterapie, ARTE3 (KS - 3 roky) 25

 

 

Bakalářské tříleté jednooborové (vedoucí k učitelství pro SŠ)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, forma a doba studia Počet
přijímaných
B7507 Specializace v pedagogice 7507R028 Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), (HVk)u (PS - 3 roky) 5

 

 

Bakalářské tříleté jednooborové (vedoucí k učitelství pro ZŠ)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, forma a doba studia Počet
přijímaných
B7507 Specializace v pedagogice 7507B032 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), (VV)u (PS - 3 roky) 12

 

 

Bakalářské tříleté dvouoborové (vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ)

Kód stud. prog. Název studijního programu STAG zkratka Název studijního oboru
(obory "… se zaměřením na vzdělávání)
(PS - 3 roky)
Počet
přijímaných
B7507, resp. B7401 Specializace v pedagogice, resp. Tělesná výchova a sport
    AJu-Hu Anglický jazyk - Historie 5
    AJu-NJu Anglický jazyk - Německý jazyk 15
    AJu-Přu Anglický jazyk - Přírodopis 5
    AJu-SVu Anglický jazyk - Společenské vědy 10
    AJu-TVZu Anglický jazyk - Tělesná výchova a sport 5
    ČJu-AJu Český jazyk a literatura - Anglický jazyk 15
    ČJu-HVu Český jazyk a literatura - Hudební výchova 5
    ČJu-NJu Český jazyk a literatura - Německý jazyk 10
    ČJu-SVu Český jazyk a literatura - Společenské vědy 10
    ČJu-VVu Český jazyk a literatura - Výtvarná tvorba 5
    Fu-Chu Fyzika - Chemie 10
    Fu-ITu Fyzika - Informační technologie 5
    Fu-TchVu Fyzika - Technická výchova 10
    Hu-NJu Historie - Německý jazyk 5
    Hu-Zu Historie - Zeměpis 5
    Mu-AJu Matematika - Anglický jazyk 5
    Mu-ČJu Matematika - Český jazyk a literatura 5
    Mu-Fu Matematika - Fyzika 5
    Mu-Chu Matematika - Chemie 10
    Mu-ITu Matematika - Informační technologie 10
    Mu-Přu Matematika - Přírodopis 5
    Mu-TchVu Matematika - Technická výchova 5
    Mu-TVZu Matematika - Tělesná výchova a sport 5
    Mu-Zu Matematika - Zeměpis 10
    NJu-Přu Německý jazyk - Přírodopis 5
    NJu-SVu Německý jazyk - Společenské vědy 10
    NJu-VKZu Německý jazyk - Výchova ke zdraví 5
    NJu-VVu Německý jazyk - Výtvarná tvorba 5
    NJu-Zu Německý jazyk - Zeměpis 5
    Přu-Chu Přírodopis - Chemie 10
    Přu-TVZu Přírodopis - Tělesná výchova a sport 5
    TchVu-ITu Technická výchova - Informační technologie 10
    TchVu-TVZu Technická výchova - Tělesná výchova a sport 5
    TVZu-NJu Tělesná výchova a sport - Německý jazyk 5
    TVZu-SVu Tělesná výchova a sport - Společenské vědy 5
    VKZu-AJu Výchova ke zdraví - Anglický jazyk 10
    VKZu-Přu Výchova ke zdraví - Přírodopis 10
    VVu-SVu Výtvarná tvorba - Společenské vědy 10
    Zu-AJu Zeměpis - Anglický jazyk 15
    Zu-Přu Zeměpis - Přírodopis 5
    Zu-SVu Zeměpis - Společenské vědy 10
    Zu-TVZu Zeměpis - Tělesná výchova a sport 5

Přihlášku lze podat na pevně stanovené kombinace dvou studijních oborů "se zaměřením na vzdělávání" (viz níže). Kromě toho lze vytvářet a hlásit se na kombinace dvou různých studijních oborů, kde Fyzika, Informační technologie, Matematika, Technická výchova, Hudební výchova, Německý jazyk, Přírodopis - vše "se zaměřením na vzdělávání" - bude v kombinaci s ostatními obory "se zaměřením na vzdělávání", tj. s AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, Př, SV, TchV, TV, VKZ, VV a Z. Pedagogická fakulta JU přijme na tyto uchazečem vytvořené kombinace oborů všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (7507R069) nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.