Přijímací řízení 2016/2017

Informace o studijních programech a oborech

 

Doktorské studium

 

Uchazeči o studijní obory doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto oborů.

 

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, forma a doba studia Počet
přijímaných
P7701 Psychologie 7701V003 Pedagogická psychologie, PP4-p, PP4-k
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)
1, 1
P7507 Specializace v pedagogice 7507V089 Teorie vzdělávání v matematice, TVMp, TVMk
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)
1, 1
P7507 Specializace v pedagogice 7507V093 Vzdělávání v biologii, VVBp, VVBk
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)
1, 1

 

 

Vyhláška o přijímacím řízení v doktorském studijním programu studijního oboru Informační a komunikační technologie pro akademický rok 2016/17

Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/17 v doktorském studijním programu Teorie vzdělávání ve fyzice