Setkání absolventů a účastníků CŽV - Seznam přihlášených účastníků

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Seznam přihlášených účastníků

 

Přednášející: Mgr. Milan Záruba - ZŠ Praha 4 Ružinovská

Téma: Faktory ovlivňující spolupráci učitele a asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu ředitele základní školy

Druh aktivity: Přednáška s diskusí

Délka aktivity: 90 minut

Kapacita: 40

Počet přihlášených: 0

Učebna, čas: J321 - 11:30-13:00

 

Jméno a příjmení Pracoviště/povolání Kraj

 

 

administrace