PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Mezinárodní projekty řešené PF JU

Socrates - Comenius 3:
Learning-Migration
Katedra společenských věd

Socrates - Grundtvig 2
Aktivní vzdělávání rodičů
Katedra pedagogiky a psychologie

Grundtvig
Multicultural Education for European Citizenship
Katedra společenských věd

Socrates - Lingua
Vivace - Voices for Inclusion, Voices for Access in Language Learning and Cultural Education.
Katedra anglistiky

Projekt Tempus
Vytvoření studijního programu a lidské zdroje pro katedru psychologie Univerzity Prština, Kosovo.
Katedra pedagogiky a psychologie

Program eContentplus
Interoperable Interactive Geometry for Europe
Katedra matematiky

CEI - (Central European Initiative)
Communication and Information Technologies in Mathematical Education
Katedra matematiky

PAllianCZ
Interreg-III-A-project
2006-7
Katedra germanistiky

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU
Hledáme instruktory sportovních kurzů