PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Studenti PF JU na přehlídce diplomových prací

 

 

Dne 3. 9. 2012 proběhla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v geografii, naši fakultu reprezentoval Michal Staněk, který v rámci sekce diplomových prací z geografie obsadil s diplomovou prací Moderní trendy ve výuce zeměpisu 2. stupně ZŠ na příkladu učiva "Země ve vesmíru" 2. místo.

Tímto gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci na celorepublikové úrovni.

 

 

Dne 21. 6. proběhla na Přírodovědecké fakultě v Hradci Králové přehlídka diplomových prací studentů učitelství fyziky, naši fakultu reprezentovali:

Miroslav Ťoupal, který v sekci didaktika fyziky obsadil s diplomovou prací Domácí experiment při výuce fyziky na ZŠ 2. místo

a Pavel Varnuška, který v sekci experimentální fyzika obsadil s diplomovou prací Studium záření na rádiových vlnách 6. místo

 

Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka