Symbol PF Výběrové řízení

Děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ DVOU MÍST

akademických pracovníků/pracovnic
katedry tělesné výchovy a sportu

 

 • asistent se zaměřením na výuku basketbalu, házené a běžeckého lyžování

  výše úvazku: 1,0
  nástup: 1. 9. 2018
  požadavky: magisterské vzdělání v oboru učitelství tělesné výchovy pro střední školy

   

 • asistent se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu

  výše úvazku: 0,5
  nástup: 1. 9. 2018
  požadavky: magisterské vzdělání v oboru učitelství tělesné výchovy pro střední školy

 

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti, souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zašlete do 2. 7. 2018 (včetně) na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

 

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz

 

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 10. 7. 2018.