Granty

 

GAJU - týmové projekty

Řešitel Název projektu Součást Finanční prostředky na rok 2016 v Kč Číslo žádosti Termín ukončení projektu
PhDr. Renata Malátová, Ph.D. Poruchy dechového stereotypu a jejich vliv na muskuloskeletární systém Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU 191 454 034/2015/S 31.12.2017
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a učitelském vzdělávání Katedra pedagogiky a psychologie PF JU 337 675 130/2016/S 31.12.2018
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii Katedra biologie PF JU 450 500 118/2016/S 31.12.2018
prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky Katedra matematiky PF JU 489 175 121/2016/S 31.12.2018
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků Katedra pedagogiky a psychologie PF JU 250 750 154/2016/S 31.12.2018
Mgr. Karel Řepa, Ph.D. Krajina jako námět na médium ve výtvarné výchově Katedra výtvarné výchovy PF JU 247 000 146/2016/S 31.12.2018
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů Katedra geografie PF JU 436 446 116/2016/S 31.12.2018

 

GAJU - individuální projekty

Řešitel Název projektu Součást Finanční prostředky na rok 2016 v Kč Číslo žádosti Termín ukončení projektu
Mgr. Michala Plassová Neurální koreláty aritmetických funkcí Katedra pedagogiky a psychologie PF JU 100 000 112/2015/S 31.12.2016

 

GAČR

Řešitel Název projektu Součást Číslo žádosti Doba řešení projektu
RNDr. Libuše Samková, Ph.D. Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky orientované výuky Katedra matematiky PF JU GA ČR 14-01417S 2014 - 2016
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. Komputační psycholingvistická analýza českého textu Katedra pedagogiky a psychologie PF JU GA ČR 16-19087S 2016 - 2018

 

Rámcové programy EU

Program Název projektu Koordinátor Spoluřešitel Číslo žádosti Doba řešení projektu
FP7 (Seventh Framework Programme for Research and Technological Development) ASSIST-ME: Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education University of Kobenhaven, Department of Science Education Katedra biologie, Katedra pedagogiky a psychologie, Katedra matematiky PF JU 321428 2013 - 2016

 

Mezinárodní projekty

Program Název projektu Koordinátor Spoluřešitel Kód projektu Doba řešení projektu
INGO II - VES15 Podpora účasti psychologů České republiky v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie Univerzita Karlova v Praze Katedra pedagogiky a psychologie JU LG15038 2016-2017
AKTION ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2016 Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (KNJ, PF JU) Universität Wien 75p1 2016
Česko-německý fond budoucnosti Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v česko-německém příhraničí doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Universität Passau, Lehrstuhl für Schulpädagogik 4_15_5341 10/2015 - 9/2016
           
COST MŠMT Název akce: Pine pitch canker - strategies for management of Gibberella circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH) Prof. Julio Javier Diez Casero   COST FP1406 8.5.2015 - 7.5.2019
Název lokálního projektu: Plasma treatment on infected seeds of pine trees – a case study with phytopathogenic fungus Gibberella circinata (Infikovaná semena borovic ošetřená plasmatem – studie na fytopatogenní houbě Gibberella circinata)   Katedra biologie 1/2016 - 5/2019
COST MŠMT Název akce: Industrially contaminated sites and health network (ICSHNET) Dr. Ivano Iavarone   COST IS1408 29.12.2015 - 28.4.2019
Název lokálního projektu: Environmental and Health Education in Industrial Contaminated Areas (Přírodovědná výchova a výchova ke zdraví v kontaminovaných oblastech)   Katedra biologie 1/2016 - 5/2019
Interreg V­A Rakousko – Česká republika Matematickou cestou k technice (MatemaTech) JU (prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.) Jihočeská hospodářská komora a Johannes Kepler Universität Linz 35 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

 

 

PF JU je partnerem projektu "Modernizace výuky uměleckého zaměření"

RČ CZ.1.14/2.4.00/34.03266