PF JU - home  

University of South Bohemia
FE  FP  FS  FT
FA  FHSS  FFPW

sitemap

česky     english

Letní výcvikový kurz Ateliéru arteterapie

fotogalerie 2007

 

Dr. Strnadelová - Skupinová arteterapie

Studenti v akci

Dramaterapie

Dramaterapie - Ing. Bartošek v akci

MgA. Zeman - Komunikační dovednosti

Neverbální komunikace

Výlet k památné lípě

 

Hliněné masky

Hmatové modelování

Práce v plenéru

Proces tvorby hlavy

Přednáška doc. Kaliny k teorii symbolu kruhu

Řízená malba v plenéru

Společná fotka účastníků kurzu

Zahřívací cvičení k neverbální komunikaci

 

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka