Pedagogická fakulta - homepage

Katedra anglistiky

Katedra anglistiky

Aktuality
 

Přijímací řízení

O katedře

Členové

Směrnice vedoucí katedry

Informace pro studenty

Akce katedry

Nabídky pracovních míst

Dobrovolnictví - charita

Stipendia, stáže, workshopy

Erasmus

 

Další katedry PF JU

 

English

Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

room: TL 309
phone: 387 773 237
e-mail: zemkova@pf.jcu.cz

 

Studies

Graduate in English-Biology, Faculty of Education, University of South Bohemia, 1996

PhD. studies in English Philology at the Faculty of Arts, Masaryk University, 2009

 

Research interests

The linguistic concept of gender, Gender in present-day English

 

Subjects taught

 • Morphology
 • Introduction to English Language Studies
 • Selected Topics in English Grammar
 • Interpretation of Spoken / Written Texts in English
 • Historical Development of English Language

 

Winter semester courses:

 

Summer semester courses:

 

Publications

 

Témata bakalářských prací

 1. The Use of Interjections in English Texts
  Užití citoslovcí v anglických textech
 2. A Comparative Study of English and Czech Idioms Related to Animals
  Srovnávací studie anglických a českých idiomů vztahující se ke zvířatům
 3. Abbreviations and Acronyms in Healthcare
  Zkratky a akronymy ve zdravotnictví
 4. The Language of Newspaper Headlines
  Jazyk novinových titulků
 5. Common English grammar mistakes and how to avoid them
  Časté anglické gramatické chyby a jak jim předcházet
 6. Expressions of Quantity: The Form and Use
  Výrazy pro vyjádření množství: jejich formy a užití
 7. Je možné konzultovat i vlastní téma BP.

 

Témata diplomových prací

 1. Selected English terminology used in professional zoological texts
  Užití odborné terminologie ve vědeckých zoologických textech
 2. Discourse strategies in English Print Advertisements
  Jazykové prostředky k upoutání pozornosti v anglicky psaných tištěných inzerátech
 3. The pragmatic aspect of the question: English and Czech Comparison
  Pragmatický aspekt otázky: Porovnání české otázky s anglickou
 4. Contrastive analysis of the Czech and English passive voice
  Kontrastivní analýza českého a anglického trpného rodu
 5. German Loanwords in Contemporary English
  Lexikální výpůjčky z němčiny v současné angličtině
 6. Assigning gender to animal nouns in professional journals
  Přiřazování rodových markérů k názvům zvířat v odborné literatuře.
 7. Je možné přijít i s vlastním lingvistickým tématem.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra anglistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KAJ PF JU       správa webu: Martin Toman