Symbol PF Nejnovější zprávy

Symbol PF Informace studijního oddělení

SZZ

Harmonogram SZZ – léto 2021

Učitelství pro mateřské školy

13. 04. 2021
Důležité

Sdělení studijního oddělení č. 10/ AR 2020/21

Informace o změně úředních hodin a přítomnosti zaměstnanců na studijním oddělení (od 23. 3. 2021 do odvolání)

23. 03. 2020
Důležité

Sdělení děkanky č. 1/2021

k organizaci letního semestru akademického roku 2020/2021 v souvislosti s epidemií koronaviru

05. 02. 2021
Důležité

Sdělení studijního oddělení č. 7/ AR 2020/21

Informace pro absolventy (leden/únor 2021)

29. 01. 2021

Symbol PF Plánované akce

Proměna

7. 4. – 7. 5. 2021

kolektivní online výstava posluchaček katedry výtvarné výchovy PF JU

Shromáždění akademické obce PF JU

15. 4. 2021

od 14.00 on-line přes MS Teams

Studentská inovace praxe – SIP 9

22. 4. 2021

9. ročník mezinárodní studentské odborné soutěže

Sommerkolleg České Budějovice 2021

11. 7. – 31. 7. 2021

mezinárodní letní škola

Příměstské sportovní tábory – léto 2021

2. 8. – 6. 8. 2021
9. 8. – 13. 8. 2021

 

15

kateder při naší fakultě

338 000

studentů úspěšně odpromovalo

4

budovy v centru města

153

vyučujících