Symbol PF Plánované akce

Mozaika kolektivního nevědomí

od 18. 9. 2020

výstava v Galerii Na chodbě

Disportare 2020

8. 10. – 9. 10. 2020

mezinárodní vědecká konference

Virtual Fair Europe

16. 10. – 17. 10. 2020

veletrh pro zájemce o studijní či výzkumný pobyt na německé univerzitě

Symbol PF Pracovní nabídky

Učitel/ka pro I. stupeň ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Učitel/ka pro I. stupeň ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Plavsko

Učitel/ka MŠ

Mateřská škola Roudné

15

kateder při naší fakultě

338 000

studentů úspěšně odpromovalo

4

budovy v centru města

153

vyučujících