Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání - tříleté bakalářské studium

Hlavní obory: klavír a sólový zpěv

Přijímací zkouška je talentová. Termín: červen 2016

Součásti zkoušky:
- celková úroveň hudebních schopností
- hra na klavír či sólový zpěv
Identické s učitelstvím hudební výchovy pro ZŠ, body a) - e).
Uchazeč u zkoušky předloží potvrzení o foniatrickém vyšetření.

Ve hře na klavír nebo sólovém zpěvu se předpokládá minimálně úroveň 4. ročníku konzervatoře podle následujících požadavků:

 

Požadavky k přijímací zkoušce ve hře na klavír:

  1. Všechny stupnice dur a moll a rozložené akordy
  2. 2 virtuózní etudy (Chopin, Liszt, Skrjabin, Rachmaninov atd.),
  3. Jedna tříhlasá invence J. S. Bacha nebo pomalá a rychlá část z anglické nebo francouzské suity téhož autora.
  4. Rychlá věta klasické sonáty nebo koncertu autorů vídeňského klasicismu
  5. Závažnější dílo z období hudebního romantismu (Schubert, Schumann, Mendelssohn. Chopin apod.).
  6. Jedna skladba českého autora

 

Požadavky k přijímací zkoušce v sólovém zpěvu:

  1. Neporušený hlas, schopný pěveckého vývoje (rozsah, posazení hlasu, kvalita tónu), správná výslovnost a základní předpoklady pro hudební vývoj.
  2. Přednes dvou českých nebo slovenských lidových písní v úpravě skladatele 20. století (např. L. Janáček: Moravská lidová poezie v písních, Fr. Pícha, E. Suchoň, A. Moyzes, V. Novák atd.)
  3. Přednes dvou umělých písní dle vlastního výběru. Prvá z období 18. nebo 19. století (např. W. A. Mozart, Fr. Schubert, A. Dvořák atd. - výběr z písňových cyklů), druhá z období 20. století (např. Janáček, Křička, Foerster, Novák, Hurník atd.)
  4. jedna operní nebo kantátová árie středně obtížného charakteru dle hlasového oboru (např. v mezzosopránu árie Rózy ze Smetanova Tajemství, v sopránu árie Blaženky z op. Tajemství, či Zerliny z Mozartova Dona Giovanniho, obdobně v oborech tenor, baryton, bas). Je přijatelné postupné vyhranění tzv. mezioborů, např. tenor - baryton nebo soprán-mezzosoprán, které jsou v praxi velmi časté.

Hra či zpěv zpaměti je podmínkou.

 

Pozn. U zpěváků se zohledňují alespoň základní dovednosti ve hře na klavír.

Klavíristé a zpěváci přednesou celý repertoár zpaměti.
Je vhodné, aby si zpěváci zajistili ke zkoušce svého doprovazeče.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška je talentová a je zaměřena na zjištění úrovně ve vybraném hlavním oboru (hodnoceno max. 75 body) a ověření celkové hudebnosti (hodnoceno max. 25 body).

Pro kategorii prospěl je nutno získat alespoň 75 bodů.

Pozn. Hlavní obor sólový zpěv se v ak. roce 2016/17 neotevírá.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman