Nové opatření vedoucího katedry k přijímacímu řízení do navazujícího studia naleznete zde.