Materiály pro studenty

Diplomové a bakalářské práce

Návod


Obsahové a formální požadavky na podobu bakalářské a diplomové práce naleznete ve Směrnici vedoucího katedry matematiky č. 2/2017, část III, čl. 6.


Další náležitosti:
vzor prohlášení
vzor titulní strany

Soubor se vzorem titulní strany použijte pouze na vytištění titulní strany, logo fakulty se na jiných stránkách objevit nesmí. Na vzhledu této stránky nic neměňte (písmo ponechte Calibri).


Opatření rektora o zveřejňování závěrečných prací: zde


Návod na tvorbu diplomové práce z didaktiky matematiky: zde