Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Finanční aktiva

Mezi finanční aktiva řadíme veškerý hmotný a nehmotný majetek (např. ocenitelné práva, software), pohledávky (závazky dlužníků), peníze (peníze na účtech, peníze v hotovosti), cenné papíry.

Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009