Detaily aktivity

 

Přednášející PaedDr. Petr Bauman, Mgr. Radek Cvach
TF JU / PF JU Č. Budějovice
Téma Filozofie (nejen) pro děti
Anotace Snad každý učitel, kterému na práci s dětmi opravdu záleží, se neustále ptá, jak výuku zlepšovat a zdokonalovat. Příležitosti pro toto přemýšlení jistě nabízí i právě probíhající kurikulární reforma. Ačkoli "univerzální recepty na dobré vyučování" obvykle bývají velmi laciné, přesto se jeden "univerzální recept" nabízí: neustále o své práci kriticky a tvořivě přemýšlet. Určitou inspirací, "jak na to" – a jak do tohoto procesu vtáhnout i děti, může být mimo jiné i program Filozofie pro děti.
Ve workshopu nebudeme o Filozofii pro děti jen mluvit, ale pokusíme se ji především "ochutnat" – tvořivě vyzkoušet, ale také kriticky zhodnotit, nakolik je program doposud rozvíjený převážně jen v zahraničí použitelný i v kontextu české školy.
Druh aktivity Workshop
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 25
Učebna, čas D 107 - 11.00    
D 107 - 15.00