Detaily aktivity

 

Přednášející PaedDr. Martin Chvál, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha
Téma Autoevaluace školy
Anotace V přednášce budou otevřeny otázky týkající se vlastního hodnocení školy včetně možných východisek pro jejich řešení. Prezentovány budou informace o aktuálním stavu autoevaluace školy v České republice a možných inspiracích ze zahraničí a z jiných sektorů veřejné správy.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 50
Učebna, čas D 115 - 9.00