Detaily aktivity

 

Přednášející PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha
Téma Jak u žáků rozvíjet schopnost učit se?
Anotace Východiskem přednášky budou různá pojetí učení, z nichž plynou různé přístupy k vyučování. Tématem přednášky bude srovnání výhod a nevýhod rozdílných přístupů k vyučování – přímého (transmisivního) a nepřímého (konstruktivistického) vyučování. Na závěr budou představeno několik strategií, které rozvíjejí schopnost učit se.
Druh aktivity Interaktivní přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 80
Učebna, čas D 321 - 9.00    
D 321 - 11.00