Detaily aktivity

 

Přednášející PaedDr. Zdeněk Topil, PhDr. Vladimíra Bičíková, Ph.D.
nakladatelství Tobiáš
Téma Interaktivní učebnice a výukové programy a nakladatelství Tobiáš
Anotace - Ukázka interaktivních verzí učebnic Angličtina 1,2,3 a Němčina 1,2,3
- Ukázka interaktivních verzí učebnic českého jazyka
- Ukázka výukového programu k učebnicím Pavučinka (pro dyslektiky a slabší
žáky)
- Ukázka výukového programu Český jazyk s Tobiášem
Všichni účastníci obdrží Demo CD zdarma.
Druh aktivity Určeno pro práci s počítačem i interaktivní tabulí
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 23

Výukové programy českého jazyka - učitelé čj 1. i 2. stupně
Interaktivní učebnice angličtiny a němčiny učitelé 1. stupně
Interaktivní učebnice českého jazyka - učitelé čj 2. stupně
Vše je rovněž určeno pracovníkům ped.-psychol. poraden,
Studenti uvedených aprobací.

Učebna, čas TL 301 - 11.00