Detaily aktivity

 

Přednášející Doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek
PF TU Liberec / UVRV PedF UK Praha / PF JU Č. Budějovice
Téma Specifika školního klimatu v diplomových pracích studentů
Anotace Aktivita navazuje na již prezentovanou problematiku školního klimatu (Pedagogické dny). Jejím smyslem je v širším kontextu seznámit studenty s fenoménem klimatu školní třídy, jeho významem, souvisejícími metodologickými a diagnostickými problémy a s jeho důsledky pro vlastní edukaci a pro fungování školy.
Na příkladech úspěšných diplomových prací studentů učitelství budou dále prezentovány některé konkrétní specifické dílčí výzkumné nálezy diplomantů, vysvětleny použité metodické přístupy, metodologická úskalí a rizika a naznačen směr, oblast a možnosti dalších šetření. Přednáška tak může být pro posluchače inspirací k zapojení se do výzkumu školního prostředí v rámci řešení diplomové práce nebo při jiných studijních aktivitách.
Druh aktivity Interaktivní přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 30
Učebna, čas D 115 - 11.00       seznam přihlášených
D 115 - 15.00       seznam přihlášených

 

Pozn.: přihlašování na aktivity bylo ukončeno v úterý 21. 10. 2008 ve 12.00.

 

 

tisková verze stránky