Detaily aktivity

 

Přednášející Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha
Téma Jak diferencovat výkon a kvalitu učitele?
Anotace Podstatou je simulace expertního týmu, který vytváří profesní standard učitele. Studentům bude nastolena základní metodologická strategie, kterou budou rozvíjet a konkretizovat. Výstupem bude studentský návrh standardu.
Druh aktivity Workshop
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 18
Učebna, čas TL 208 - 11.00