Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Zuzana Bílková
PF JU Č. Budějovice
Téma Současné trendy v práci s dětmi s ADHD
(pro studenty Učitelství MŠ a 1.stupeň ZŠ)
Anotace Cílem semináře je seznámit studenty s aktuálními trendy v přístupu k dětem s ADHD, dostupnými programy péče o tyto děti,včetně inspirace ze zahraničích programů a aktuálními informacemi o integraci dětí s ADHD do třídy (doporučené metody práce, vhodné způsoby hodnocení, možnosti spolupráce s rodiči apod.).
Druh aktivity Seminář
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 25
Učebna, čas TL 201 - 9.00       seznam přihlášených

 

Pozn.: přihlašování na aktivity bylo ukončeno v úterý 21. 10. 2008 ve 12.00.

 

 

tisková verze stránky