Detaily aktivity

 

Přednášející Ing. Bc. Václav Nádvorník
ZŠ Londýnská
Téma Hodnotící nástroj školních webových stránek
Anotace Školní webové stránky jsou běžnou součástí škol. Jejich úroveň je velmi rozdílná. Nový hodnotící nástroj, který byl vyvinut v rámci disertační práce na kat. informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, hodnotí školní web na základě potřebnosti a kvality informací pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů školní webové stránky. Výstupem je jasné a přehledné porovnání představ vedení školy, sebehodnocení webové stránky učiteli a hodnocením jiných uživatelů.
Druh aktivity Pracovní dílna s prezentací hodnotícího nástroje a s možností hodnocení uživateli jejich vybrané webové stránky. Diskuse nad kritérii kvalitního školního webu.
Délka aktivity 60 - 90 minut, podle prostoru
Počet studentů 30
Učebna, čas D315 - 9:00

 

 

 

tisková verze stránky