Detaily aktivity

 

Přednášející doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Téma Maloobchod a regionální rozvoj v ČR
Anotace Maloobchod patří v posledních letech k jedněm z nejvíce dynamicky se rozvíjejících socioekonomických aktivit. Změny, které nastaly v organizaci české maloobchodní sítě po roce 1989, byly vyvolány zejména transformačními procesy a současně zaváděním nových forem prodeje (obchodní řetězce, hypermarkety, internetové obchody apod.). Všechny formy mají nepochybný vliv na rozvoj dotčených území. Přednáška bude zaměřena na postižení souvislostí mezi rozvojem maloobchodu v podmínkách současné České republiky a jejím regionálním rozvojem. Představeny budou základní teoretické aspekty tohoto vztahu a kauzální studie z České republiky.
Druh aktivity Odborná přednáška + diskuze
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 40

POZOR TERMÍN 23. 4. (o jeden den dříve)

Učebna, čas J405 - 15:00

 

 

 

tisková verze stránky